O mně

obrázek

Po ukončení vysoké školy jsem pracovala s dětmi s poruchami chování a později přešla do oblasti péče o dospělé, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Díky nim jsem získala zkušenosti a pohledy do spletitosti lidských příběhů a naději, že každý člověk má šanci žít spokojeně. Životní cesty si mnohdy nevybíráme, přesto si můžeme vybrat, jak po nich půjdeme.

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor poruchy chování na PgF UK Praha (1990-95).


Rozšiřující dokončené vzdělání:

  • - 5-letý psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii
  • - 5-letý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze
  • - Psychoterapeutická práce s traumatem - roční odborný kurz
  • - Základy narativní praxe
  •  
  •   Stáže na odborných pracovištích
  •   Pravidelné supervize
  •   Další průběžné vzdělávání